پای کرال پشت بالعکس پای کرال سینه می باشد با همان کشیدگی و با همان زاویه خمیدگی تنها فرقی که با پای کرال سینه دارد " در پای کرال سینه پا آب را بسمت پائین هدایت می کرد ولی در کرال پشت این حرکت بالعکس آب را باید بسمت بالا پرتاب کند . برای مراحل اولیه پای کرال پشت ابتدا شناگر باید رو به پشت بخوابد و نگاهش رو به آسمان باشد بدن باید کشیده و پاهای شناگر کشیده کشیده قرار گیرد دستها نیز می تواند در کنار مایو به کمک شناگر بیاید یعنی با کف دست آب را به سمت پائین هدایت کنید یادتان باشد که دستها به هیچ عنوان نباید از آب بیرون بزند و مانند کفه ترازو در زیر آب و کنار مایو عمل کند پای کرال پشت نیز باید به خود زاویه ای بدهد که بتواند آب را از زیر به بیرون پرتاب کند در این کار تشتکی زانو تنها جایی می باشد که در روی آب بازی می کند و با روی پا آب را به بالا پرتاب می کند برای این حرکت مثال خوبی در نظر گرفته شده : فرض می کنیم که سطح آب توپ فوتبال می باشد و شما می خواهید روپایی بزنید همان کاری را که یک فوتبالست در روپایی زدن میکند یک شناگر هنگام پا زدن کرال پشت باید انجام دهد با این تفاوت که شناگر خوابیده در روی آب این کار را انجام می دهد ولی فوتبالیست این کار را سرپا انجام خواهد داد قواعد پا نیز مثل کرال سینه می باشد یعنی فاصله دو پا ۴ انگشت دست  و ارتفاع همان یک وجب ادامه دارد .......  

+ نوشته شده توسط مهرداد نیک روان در دوشنبه ۲۰ خرداد۱۳۸۷ و ساعت ۱۶:۳۰ بعد از ظهر |