شناگر می بایست در قسمت عمیق استخر خود را روی آب نگهداری کند به این معنی که شناگر فقط روی آب بماند و حرکتی رو به جلو نداشته باشد.... از شنای پای دوچرخه استفاده می شود ریتم اصلی پای دوچرخه همان شل بودن در داخل آب می باشد ابتدا شناگر هوا را حبس کرده دستها از طرف پهلو باز شده پاها جفت در کنار هم در کنار لبه استخر ایستاده و مستقیم از خود را وارد آب می کند به این حرکت حرکت صلیب می گویند وقتی شناگر وارد آب شد به هیچ وجه نباید هوای خود را خالی کند در غیر این صورت کار آموز مانند سنگی به زیر آب رفته و بیرون آمدنش با خداست ( شوخی ) اگر کار آموز هوا را حبس نگه دارد به صدم ثانیه نمی کشد که به روی آب می آید این حرکت حرکت مهمی می باشد که شناگر در قسمت عمیق استخر خود را شل نگه دارد . بیشتر کودکان بالای ۷ سال و بزرگتر ها دوچرخه سواری را بلد هستند و این خود کمکی برای کسانی که پای دوچرخه را می خواهند یاد بگیرد می باشد پای دوچرخه داخل آب مانند دوچرخه سواری می باشد فقط با این تفاوت که در دوچرخه سواری پاها به شکل عمودی و در امتداد هم عمل می کنند ولی در پای دوچرخه داخل آب این پاها به شکل مایل و با زاویه بازتر انجام وظیفه میکنند یادتان باشد که در این قسمت کف پاها باید آب را به سمت بغل و پائین هدایت کند ... کارآموز می بایست در داخل آب کمی به سمت جلو خم شود و باسن خود را به عقب بدهد این کار باعث می شود که شناگر نرمی خود را داخل آب داشته باشد و تعادل بدن در قسمت عمیق آب راحتر می باشد هنگام پا زدن پاها باید از طرف جلو به بالا بیاید یعنی فرض کنید که می خواهید با زانو به دماغ خود بزنید (البته این مثال بود جو گیر نشید ) یا مانند نشستن روی صندلی پاها یک زاویه ۹۰ درجه دارد دقت در این مرحله باید دوچندان باشد ادامه دارد .....

+ نوشته شده توسط مهرداد نیک روان در شنبه ۲۵ خرداد۱۳۸۷ و ساعت ۱۳:۲۴ بعد از ظهر |